Інфляція попиту, пропозиції та інфляційна спіраль

Інфляція являє собою підвищення загального рівня цін всіх речей і послуг. Вона так само, як і безробіття, породжується порушенням певних економічних пропорцій на загальнонаціональному рівні. Тому її наслідки стосуються всіх без винятку громадян країни. Це явище може мати різні причини, в залежності від яких існує два основних її види: інфляція пропозиції і інфляція попиту. Давайте розберемося, що представляють собою ці види, і яким чином вони взаємодіють один з одним.

Інфляція попиту виникає тоді, коли поштовх до зростання загального рівня цін дають фактори на боці сукупного попиту. При цьому сукупна пропозиція залишається без змін. При такому положенні справ виробництва не в змозі зреагувати на надлишок грошових коштів своїм збільшенням обсягів продукції. Таким чином, попит починає значно перевищувати пропозицію, і виникають всі умови для підвищення цін.

Серед найважливіших чинників, які породжують інфляцію попиту, можна назвати наступні:

- перевищення витрат державного бюджету над бюджетними надходженнями, що служить причиною дефіциту державного бюджету;

- інфляційні очікування споживачів, які спонукають їх до скорочення заощаджень і збільшення поточних споживчих витрат;

- дешеві (при низькій ставці відсотка на кредит) гроші, які підштовхують домашні господарства до збільшення споживання, а підприємців - до додаткових інвестицій.

Інфляція пропозиції виникає за умови, що поштовх до зростання загального рівня цін виходить від сукупної пропозиції, коли скорочується випуск товарів, а сукупний попит залишається без змін. Тобто, у виробників виникають об’єктивні причини для зменшення обсягів виробництва. Кількість товарів зменшується, а кількість споживачів залишається на тому ж рівні. Виходячи з цього, ціна на товари починає рости.

Найсуттєвішими чинниками інфляції пропозиції є наступні:

- значне подорожчання або вичерпання природних енергетичних і мінеральних ресурсів - нафти, вугілля, газу, металевих руд;

- відносне подорожчання ресурсу праці внаслідок такого зростання заробітної плати, яка перевищує зростання продуктивності праці.

Як правило, інфляція попиту і інфляція пропозиції переплітаються, утворюючи так звану інфляційну спіраль. Її суть полягає в наступному: інфляція попиту переростає в інфляцію пропозиції і навпаки. Поштовх до першої може дати зростання дефіциту державного бюджету, коли витрати перевищують податкові надходження. Таким чином, вона перетворюється в інфляцію пропозиції, тому що на тлі загального зростання цін дорожчають і виробничі ресурси, зростає ціна праці - заробітна плата. Це призводить до зменшення виробничих можливостей підприємців та скорочення загального обсягу випуску товарів і сукупної пропозиції.

Інфляція має самі негативні наслідки для національної економіки, найбільш небезпечні з яких наступні:

- знецінення грошей і заощаджень;

- зменшення купівельної спроможності споживачів і рівня їх споживання;

- поглиблення нерівності і швидке соціальне розшарування суспільства;

- гальмування технічного прогресу;

- втрата цінами ролі ринкового регулятора.

Для правильного вибору інструментів регулювання процесу важливо з’ясувати, які причини інфляції переважають - пов’язані з сукупним попитом або з сукупною пропозицією. Але, в будь-якому випадку, всі антиінфляційні заходи досить суперечливі, тому не гарантують безумовного успіху. Як кажуть досвідчені економісти, інфляцію легше запобігти, ніж потім обмежити.ЩЕ ПОЧИТАТИ