Що таке інфраструктура, види інфраструктури, поняття про ІТ-інфраструктурі

Поняття інфраструктури досить широке. До інфраструктурі прийнято відносити сукупність галузей, організацій і підприємств, що входять в ці галузі, діяльність яких носить спрямований характер. Всі вони покликані створювати умови для ефективного функціонування виробництва або товарообігу, а також нормальної життєдіяльності людей. Що таке інфраструктура можна зрозуміти, розглядаючи її в залежності від сфери діяльності. Інфраструктура буває виробничої і соціальної. В інфраструктуру включають дороги, транспорт, зв’язок, складське господарство, водопостачання, зовнішнє енергопостачання, спортивні споруди, що обслуговують підприємства та озеленення. Іноді до інфраструктури відносять охорону здоров’я, науку, освіту. Капітальне будівництво обслуговує соціальну і виробничу інфраструктури.

Виробнича інфраструктура .

Що таке інфраструктура виробнича? Це інфраструктура підприємства, яка складається з підрозділів, які пов’язані безпосередньо з виробленням продукції.

Ці підрозділи призначені для технічного обслуговування основних виробничих процесів. До них відносять допоміжні та обслуговуючі господарства і цеху, які вирішують питання переміщення предметів праці; забезпечення виробництва паливом і сировиною, джерелами енергії;обслуговування і ремонту устаткування й інших засобів праці; зберігання матеріальних цінностей; збуту і доставки готової продукції і нормальної роботи інших процесів, призначених для створення умов для ефективного ведення виробництва.

Соціальна інфраструктура .

Що таке інфраструктура соціальна? Поняття інфраструктури соціальної пояснюється як сукупність таких підрозділів підприємства, які забезпечують задоволення культурних і соціально-побутових потреб службовців і працівників підприємства, в тому числі, членів сімей працюючих на підприємстві.

До соціальної інфраструктури відносяться підрозділи громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), підрозділи охорони здоров’я (поліклініки, лікарні, медпункти). Це і дошкільні установи для дітей (сади, ясла), заклади освіти (ПТУ, школи), комунальні господарства (житлові будинки), заклади побутового обслуговування, організації відпочинку і культури (клуби, бібліотеки, пансіонати, табори для відпочинку школярів, спортивно-розважальні ) та інші підрозділи.

Що таке інфраструктура ІТ?

Існує ще таке поняття як ІТ-інфраструктура. Це вся сукупність наявних в організації систем і сервісів, мереж, програмних і технічних засобів, автоматизованих процесів і баз даних.

ІТ-інфраструктура - це комплекс взаємопов’язаних між собою частин одного процесу, який забезпечується кількома автоматизованими інформаційними системами, які обмінюються даними один з одним. Системи низького рівня є механізмами реалізації завдань, які виконують системи високого рівня.

Отже, ІТ-інфраструктура не є простим набором ІТ-рішень, які зібрані в одному місці випадковим чином. Це - велика інтегрована система, повністю забезпечує всю діяльність організації. Як і будь-яка система, вона повинна бути цілеспрямовано спроектована, щоб правильно експлуатуватися. В даний час важко уявити собі розвиток бізнесу без використання інформаційних технологій (ІТ). Успішність бізнесу неможлива без ефективного функціонування ІТ-інфраструктури, надійності і якості ІТ-послуг, стабільності ІТ-інфраструктури та її повної відповідності поставленому завданню.ЩЕ ПОЧИТАТИ