Виробнича програма підприємства - найважливіший розділ плану

Виробнича програма підприємства включає в себе обсяг, а також асортимент продукції певної якості. План відображає купівельний попит на реалізовану продукцію і можливості підприємства задовольнити запити споживачів. Виробнича програма підприємства - це дуже важливий пункт плану. Показники програми характеризують ступінь зростання виробництва валової продукції. При цьому якість товару повинна відповідати вимогам.

Виробнича програма підприємства за своїм змістом формується цілями стратегічного плану організації. Вона створюється, згідно з даними ринку маркетингу, обсягом держзамовлення, раніше створеному пакету замовлень, реальним обмеженням по всіх ресурсах. Виробнича програма підприємства складається з розділів:

  1. Натуральне вираз плану виробництва продукції.
  2. Вартісне вираження плану виробництва продукції.

Кількість продукції в вартісному вираженні випливає з плану продукції в натуральному вираженні. Облік продукції в натуральному виразі проводиться у відповідних одиницях виміру: штуках, тоннах. Особливість натуральних показників пов’язана зі специфікою продукції. Використовуються натурально і умовно-натуральні одиниці. Умовно-натуральні застосовуються у випадках, коли види продукції одного призначення мають різну споживчу ціну.

У натуральному ж вираженні планування не завжди може розрахувати загальний обсяг виробництва, визначити його зростання і структуру. У зв’язку з цим виробнича програма підприємства спрямована на планування продукції у вартісному вираженні. Обсяги валової і товарної продукцій - важливі показники вартості. Вони застосовуються при визначенні кількості промислового виробництва, темпів його зростання, трудової продуктивності.

Планування виробничої програми підприємства

Планування виробництва є важливою частиною управління організацією. Існує особлива методика розробки планів, яка включає:

  • Нормування. Метод являє собою установку єдиної системи нормування. Така система спирається на норми сировинних витрат, обслуговування, трудомісткості, палива, матеріалів, фінансів, використання обладнання підприємства.

  • Балансове планування забезпечує зв’язок між ресурсними потребами і джерелами їх покриття. Для цієї мети виконується складання балансу потужності виробництва, витрат робочого часу, матеріалів, електроенергії.

  • Аналітичний розрахунок використовується для розрахунку планових показників, динамічного аналізу. Проводиться визначення основних показників базисного рівня, а також їх зміну відповідно до плану.

  • Економіко-математичний метод полягають в розробці моделей економіки. Прораховується залежність змінених показників кількості в порівнянні з основними факторами. При цьому готується кілька варіантів планів. З них вибирається оптимальний.

  • Аналітична графіка дозволяє показати результати економічного аналізу за допомогою схем, графіків. Схематично відображається кількісна залежність між показниками, пов’язаними між собою.

  • Програмно-цільовий метод. З його допомогою складається план у вигляді комплексу заходів і завдань, що мають спільну мету і термін виконання.

При плануванні застосовується комплекс перерахованих методів, а не який-небудь один. Види планування різняться за термінами їх виконання: довгострокове (10-25 років), середньострокове (2-3 роки), короткострокове (1 рік, рідше - 2 роки). Всі три види планування відповідають один одному, тобто узгоджені між собою, як єдине ціле.ЩЕ ПОЧИТАТИ