Як легко і просто перерахувати міліампер в ампер і навпаки

Досить часто на практиці виникає необхідність перерахувати міліампер в ампер. У бувалих електриків з цим проблем не виникає. А ось фахівці-такого профілю можуть відразу і не відповісти. В рамках даної статті будуть описані прості і доступні способи виконання даної операції.

міліампер в ампер.

Фізична величина

Ампер - це одиниця, яка кількісно характеризує силу струму. Її значення може бути визначено шляхом проведення безпосередніх вимірів за допомогою мультиметра, тестера або амперметра (прямий спосіб). Сила струму вимірюється тільки шляхом послідовного включення в електричний ланцюг вимірювального приладу. У другому випадку її значення можна дізнатися шляхом проведення розрахунків (непрямий метод). Якщо відомо напруга, прикладена до ділянки кола, а також його опір, то досить розділити перше на друге - і ми отримаємо необхідне значення. На практиці не так часто використовуються ампер - це велика величина. Тому доводиться застосовувати кратні одиниці - мікро (10-6) і мілі (10-3). А ось для проведення електротехнічних розрахунків потрібно переводити їх в основні одиниці виміру. (Наприклад, міліампер в ампер).Розглянемо наступний приклад. Напруга на ділянці кола U = 6 В, а його опір R = 100 Ом. Визначимо силу струму I на ньому по закону Ома:

I = U / R, (1)

Де:

  • U - напруга на ділянці кола, В;
  • R - опір цього ж ділянки, Ом;
  • I - сила струму на ньому, А.

В результаті проведення розрахунків отримуємо I = U / R = 6100 = 0,06 А. Не зовсім зручне число для сприйняття. Тому його перераховують в кратні одиниці виміру. В даному випадку зручно представити це значення в міліампер. Для цього отримане значення 0,06 А множимо на 1000 і отримуємо 60 мА. Можна зробити і зворотний перерахунок - міліампер в ампер. Для цього достатньо розділити 60 мА на 1000, і отримаємо всі ті ж 0,06 А. З цього перерахунку видно, скільки в ампер міліампер - 1000. Тому ділимо або множимо саме на це число. Якщо використовується приставка “мікро”, то вже для переходу від однієї одиниці вимірювання в іншу потрібно множити або ділити на 1 000 000.

скільки в ампер міліампер?

Методика вимірювань

Як було зазначено раніше, для вимірювання сили струму використовуються амперметри, мультиметри і тестери. Найбільшу точність вимірювань забезпечують перші з них. Вони вимірюють тільки одну величину і тільки в одній шкалі. А це не зовсім зручно. У свою чергу, мультиметри і тестери дозволяють вимірювати практично всі електротехнічні величини і не тільки в одному діапазоні. Також в цих приладах є можливість перемикання одиниць виміру. Наприклад, прилад показує, що перевищено діапазон. У такому випадку потрібно переключити міліампер в ампер і за рахунок цього дізнатися необхідне значення. Основний недолік тестерів і мультиметров полягає в тому, що на відміну від амперметрів, похибка у них значно більше. Але все одно на практиці їх часто застосовують, оскільки це дозволяє легко і просто знайти несправність і усунути її. Ще один важливий нюанс, пов’язаний з цими приладами: якщо раніше потрібно було обов’язково розривати ланцюг, то зараз з’явилися тестери і мультиметри, які дозволяють виміряти силу струму безконтактним способом, тобто без підключення. Подібне рішення знаходить все більше застосування на практиці.

перекласти міліампер в ампер.

Резюме

Перекласти міліампер в ампер можна двома способами. Перший з них полягає в проведенні арифметичних розрахунків з використанням спеціального коефіцієнта “1000” (кількість міліампер в ампер). Другий спосіб базується на використанні спеціальних вимірювальних засобів - тестера і мультиметра. На них є спеціальні перемикачі, які дозволяють без проблем перетворити міліампер в ампер і навпаки. Який із способів зручніше, той і використовують на практиці. Якщо є можливість дізнатися задане значення шляхом розрахунку, то використовують саме цей спосіб. Інакше проводять завмер, за результатами якого і дізнаються невідому величину.ЩЕ ПОЧИТАТИ