Екстенсивний шлях розвитку

Екстенсивний шлях розвитку економіки характеризується збільшенням суспільного продукту за рахунок збільшення кількості виробничих факторів. Для цього залучаються додаткові ресурси, землі, капітал. Разом з цим технологічна основа виробництва не піддається змінам. Так, наприклад, обробіток цілинних земель для отримання більшого обсягу зернових культур або залучення більшого числа трудящих для зведення електростанцій вважаються екстенсивними шляхами розвитку.

Досягнення приросту обсягу виробництва здійснюється завдяки кількісного збільшення чисельності і кваліфікаційного складу працівників. Важливе значення відводиться і збільшення потужності підприємства за допомогою підвищення кількості обладнання.

Екстенсивний шлях розвитку властивий організаціям, які розширюють виробництво за рахунок зведення нових підприємств. Таким чином, використовується географічний фактор. Типовим підприємством, якому властивий екстенсивний шлях розвитку, є мережа фаст-фуд. У цьому випадку ринок завойовується за допомогою географічного розширення і виготовлення в величезній кількості дешевої продукції.

Екстенсивний шлях розвитку характеризується порівняно рівномірним зростанням співвідношення його чинників. Виробничий максимум переважно залежить від наявності та стану ресурсів, особливо капіталу і трудових витрат. При цьому науково-технічний прогрес надає на процес незначний вплив. У цих умовах підприємство стає залежним від ситуації, яка складається на ринку виробничих факторів.

При екстенсивному шляху деяких побічних проявом вважається скорочення безробіття. Головним чином це досягається завдяки найму значної кількості співробітників. Однак скорочення безробіття - явище тимчасове в даному випадку. Багато в чому це пов’язано з неможливістю підтримувати повну щорічну зайнятість. Важливим фактором є і те, що співробітники в основному не мають необхідної кваліфікації.

Таким чином, екстенсивний шлях відрізняється застійним характером, що пов’язано з відсутністю впливу технічного прогресу, відбувається зношування (і фізичне, і моральне) виробничих фондів.

Разом з цим, як відзначають фахівці, підприємства, що розвиваються екстенсивним шляхом, в більшості залежать від зовнішніх факторів. Так, наприклад, на таке підприємство істотний вплив надає державна політика, зокрема, в сфері інвестування та податкових зборів.

Таким чином, розвиток по екстенсивному шляху абсолютно неприйнятно для підприємств в сучасних умовах ринку. Однак разом з цим використання деяких факторів дозволяє в окремих ситуаціях отримати високі результати. Прикладом можуть служити багаті нафтою держави, які досягли високого прибуткового рівня виключно завдяки запасам цієї сировини.

Слід зазначити, що екстенсивний шлях став основою для подальшого економічного розвитку, став базою для виникнення нового інтенсивного типу. Разом з цим в умовах сучасних ринкових відносин важко виділити той чи інший тип. Як показує практика, найбільш вигідне використання їх комплексу.

Розвиток по екстенсивному шляху характерно для різних сфер суспільного життя. Зокрема, його застосування в певний період відзначалося і в педагогічному секторі. Слід, однак, відзначити, що екстенсивний шлях розвитку освіти сьогодні змінюється на інтенсивний. Іншими словами, раніше упор більшою мірою робився на інформованість і розширення знань учнів. Сьогодні ж основним напрямком є ​​формування здібностей і умінь, розвиток нестандартного мислення.ЩЕ ПОЧИТАТИ