Що таке референсні значення

Референсні значення - це медичний термін, що вживається при проведенні та оцінці лабораторних досліджень, який визначається як середнє значення певного лабораторного показника, яке було отримано в результаті масових обстежень здорового населення.
що таке референсні значення
референсна значення застосовується для таких лабораторних досліджень, в яких для оцінки результату аналізу необхідні певні відомості про об'єкт дослідження. "Нормальний" результат повинен потрапляти в діапазон референсних значень, визначених для відповідної частини населення, виділеної за статтю, віком або іншим показником.
Вибір досліджуваної групи здорових людей невипадковий - він визначається шляхом первісної вибірки цільової групи, для якої призначений конкретний вид дослідження. Далі у певного (доситьвеликого) числа людей з цієї групи проводяться дослідження з визначення даного показника. Для отриманого ряду значень визначають середнє значення і розраховують діапазон референсних значень, що дорівнює плюс-мінус двом вирахуваним стандартним відхиленням від середнього показника.
Термінологія "референсні значення" певного показника більш правильно відображає суть досліджень, ніж "нормальні значення ", тому що цей термін відображає відносне значення отриманих результатів та можливість їх застосування тільки в конкретній групі населення. При проведенні оцінки результатів дослідження різних за статевими, віковими ознаками груп людей помітні суттєві відмінності між референсними значеннями різних обраних підгруп. Так, наприклад, багато загальні і біохімічні показники крові в значеннях, які є референсними для загальної групи жінок 20-30 років, вже не є референсними для вагітних, в організмі яких відбуваються суттєві зміни.
Референсні значення не є абсолютними для певногопоказника навіть в виділеній групі осіб. У світі існує невелика кількість показників лабораторних досліджень, для яких встановлені стандартні референсні значення. Для більшості показників кожна лабораторія встановлює власні референсні діапазони в зв'язку з різницею в використовуваному обладнанні, методами досліджень, вживанні різних - власних або міжнародних, в залежності від використовуваних методів, тест-систем - одиниць виміру.
.
ЩЕ ПОЧИТАТИ