Як розрахувати техніко-економічні показники

Техніко-економічні показники - це сукупність вимірників, що характеризують діяльність підприємства з точки зору його матеріально-виробничої бази і комплексного використання ресурсів. Розрахунок цих показників проводиться при плануванні і проведенні аналізу діяльності підприємства щодо організації самого виробництва і праці, техніки, обладнання, якості продукції, що випускається, трудових ресурсів.
як розрахувати техніко-економічні показники
Розрахуйте коефіцієнт використання виробничої потужності за такою формулою: КПМ=Пн/ПМ, гдеПн - випуск продукції в натур ному вираженні,
ПМ - виробнича мощность. Фактіческій випуск продукції на наявному обладнанні виражається в натуральних одиницях. Цей показник, на відміну від виробничої потужності, в грошових вимірниках не вказується.

2 крок

Обчисліть виробничу потужність шляхом складання максимально можливої ​​кількості продукції, що випускається на виробничому обладнанні наявному у підприємства. Даний показник вимірюється в натуральних величинах: штуках, рублях. Якщо обладнання виготовляє різні види продукції, в цьому випадку виробнича потужність розраховується вигляді суми грошових одиниць за кожним видом продукціі. Коеффіціент використання виробничої потужності відображає рівень залучення виробничих потужностей на підприємстві. Повна завантаженість дорівнює одиниці або 100%. Як правило, підприємства не використовують виробничу потужність на всі 100%, оскільки має місце ремонт обладнання, відпустки робітників. Підприємства, що мають виробничу потужність на рівні 80% і більше, є високоприбутковими.

3 крок

В формі №2 « звіт про прибутки і збитки уточніть виручку від реалізації продуктів, товарів і послуг в тисячах рублів. З форми №5 «Додаток до бухгалтерського балансу візьміть показник первісної вартостіОсновних коштів. Виходячи з виявлених даних, розрахуйте наступний техніко-економічний показник - фондовіддачу за формулою: Ф=Т/Cоф, десь - товарна продукція,
Соф - вартість основних фондов. На зростання показника фондовіддачі впливає або збільшення товарної продукції або зменшенням вартості основних фондів.

4 крок

Розрахуйте продуктивність праці: ПТ=Т/ППП, гдеППП - чисельність промислово-виробничого персоналу. Розрізняйте непромисловий персонал, який складається з працівників їдальні підприємства, медичного персоналу. Зростання промислово-виробничого персоналу відбувається в зв'язку з розширенням виробництва, зниження кількості працівників пов'язано зі звільненнями з штату, або зі скороченнями.

5 крок

До техніко-економічним показником також відноситься середньомісячна оплата праці, розрахуйте її за формулою: ЗП=СПТ/Чппп * 12, гдеСпт - кошти, спрямовані на оплату праці,
Чппп - чисельність промислово-виробничого персоналу. Середня зарплата не повинна бути нижчою за ту, яку встановилодержава. Зарплата зростає, якщо зростає продуктивність праці, підвищуються тарифи, інфляція. Для підприємства з нормальною діяльністю характерно щоб зростання продуктивності праці збільшувався швидше темпу зростання заробітної плати.
Корисна порада
Всі ці показники в сукупності дають найкраще уявлення про діяльність підприємства і дозволяють судити про його життєздатності.


ЩЕ ПОЧИТАТИ