Як управляти робочими

Управління сучасним виробництвом являє собою багатопланову завдання. Складність технологічних процесів нерідко вимагає залучення фахівців самого різного профілю і кваліфікації, наприклад, інженерів і технологів. Але основну роботу на виробництві як і раніше виконують представники робітничих професій. Управління цією категорією працівників має свою специфіку.
як управляти робочими
Використовуйте при управлінні робочими принцип зворотного зв'язку. Керівник повинен мати уявлення про ті процеси, які відбуваються в колективі. Організуйте збір інформації про стан морально-психологічного клімату в робочому середовищі. Джерелом такої інформації можуть стати бесіди з самими робітниками, майстрами та керівниками структурних підрозділів компанії.

2 крок

Введіть у практику відвідування робочих місць керівниками середньої та вищоїланки. При обході ділянок можна отримати чимало інформації про стан справ в робочому колективі і ті проблеми, з якими стикаються робітники. Оперативне реагування на недоліки в організації роботи допоможуть завчасно усувати причини конфліктних ситуацій.

3 крок

Встановіть тісний контакт з профспілковою організацією підприємства. Основне завдання профспілки - захист законних прав та інтересів працівників. Професійна спілка є тим органом, який організовує робітників і згуртовує колектив в ім'я досягнення загальних професійних цілей. Найкраще, якщо керівник буде мати уявлення про те, які питання ставлять перед своєю профспілкою робочі. Це дозволить оперативно реагувати на вимоги і своєчасно оптимізувати умови праці.

4 крок

Постарайтеся виявити структуру робочого колективу, включаючи його неформальних лідерів. Серед робітників завжди є ті, хто має найбільший авторитет. Це можуть бути найбільш освічені або досвідчені робітники, що володіють лідерськимиякостями. Готуючи управлінські рішення, що безпосередньо зачіпають інтереси робітників, використовуйте такі «центри впливу» для отримання зворотного зв'язку і формування позитивної думки про нововведення.

5 крок

Розробіть систему справедливого стимулювання праці робітників. Трудовий колектив повинен мати уявлення про критерії, які дозволяють отримати соціальні та матеріальні переваги. Використовуйте не тільки преміальні виплати кращим працівникам, а й засоби морального стимулювання їх діяльності. Один із способів підвищити зацікавленість робітників у результатах праці - проведення конкурсів професійної майстерності і публічне вшанування передовиків виробництва.

6 крок

створіть умови, при яких кожен робочий відчуватиме себе особистістю. Не допускайте безцеремонного і брутального поводження з людьми, навіть якщо вони виконують не дуже престижну роботу. Коли робочий стане відчувати себе не просто гвинтиком виробництва, а частиною загального трудового колективу, йогоставлення до праці і своїх обов'язків буде відповідним.
ЩЕ ПОЧИТАТИ