Як внести зміни в правила трудового розпорядку

Правила трудового розпорядку організації визначаються встановленими правилами внутрішнього розпорядку, які регламентуються нормативним актом відповідно до Трудового кодексом. Правила поширюються на всіх працівників організації без винятку. Уніфікованої форми правил трудового розпорядку не існує, законом передбачені тільки норми, яким вони повинні відповідати.
як внести зміни в правила трудового розпорядку
Спочатку прийняті при створенні організації правила трудового розпорядку мають бути затверджені підписом директора в верхньому кутку титульного аркуша, видання додаткового наказу не потрібно. До розробки правил залучаються представники ради трудового колективу, або ж готовий проект правил узгоджується безпосередньо перед затвердженням директором.

3 крок

Докомпетенції ради трудового колективу відноситься проведення переговорів з метою ініціювання внесення змін до трудовий розпорядок. Тобто самостійно вносити будь-які зміни рада не має права, але він може висунути вимогу роботодавця, який повинен врахувати думку працівників при затвердженні внесення змін до правил трудового розпорядку.

4 крок

Щоб внести зміни до затверджених правил, необхідно сформулювати ті доповнення та зміни, які будуть внесені в базовий текст у вигляді окремого документа. Потім узгодити нововведення з представниками ради та видати розпорядження або наказ про введення змін до правил в дію.

5 крок

Ще один спосіб внесення змін - прийняти нові правила в іншій редакції. В такому випадку вийде новий документ з урахуванням всіх нововведень. Але тоді необхідно видати наказ про скасування попередніх правил і розпорядження про прийняття нових правил трудового розпорядку.

6 крок

Прийняті правила з дня їх прийняття вступають в силу, абож в правилах вказано день вступу в силу і тоді цей день вказується і в наказі. Найчастіше зміни в правилах вступають в силу через якийсь час після затвердження керівництвом. За цей час цілком можуть відбутися будь-які зміни в законодавстві, які можуть суперечити зміненими правилами трудового розпорядку. Тому необхідно передбачити такий момент і включити в зміни пункт свідчить, що в разі якщо прийняті правила вступають в протиріччя з законодавством, то застосовувати слід, законодавчі норми до моменту прийняття нових правил трудового розпорядку, або внесень нових змін до них.
Зверніть увагу
В випадку виникнення розбіжностей роботодавець все одно має право прийняти правила або внести зміни, після чого їх можна оскаржити в суді і і державної інспекції праці.
Корисна порада
Внесені зміни в правила варто розмістити на дошці оголошень для того, щоб з ними ознайомилися всі співробітники.
ЩЕ ПОЧИТАТИ