Як знизити безробіття

Безробіття - незайнятість у виробництві працездатного населення, не тільки економічна, а й соціальна проблема. Без її вирішення неможливо домогтися підвищення рівня життя в державі. Ця проблема стоїть зараз в Україні особливо гостро в зв'язку з економічними кризами і скороченням промислового і сільськогосподарського виробництва.
як знизити безробіття
Існує кілька видів безробіття, з кожним з яких необхідно боротися своїми методами, що істотно ускладнює процес її скорочення. Так, основним видом є фрикційне безробіття, викликана тим, що фахівцеві, який перший раз влаштовується на роботу, або шукає її після звільнення з попереднього місця, потрібен певний час, щоб знайти підходящу. Для скорочення цього виду безробіття слід створювати широку мережу кадрових агентств і підвищувати ефективність роботи служби зайнятостінаселення. Цього можна домогтися також за рахунок підвищення інформаційного забезпечення ринку праці, щоб працівники могли самостійно підбирати собі робочі місця за допомогою, наприклад, інтернету.

2 крок

Структурна безробіття обумовлена ​​зміною в технологіях і ринку товарів і послуг. Багато фахівців виявляються незатребуваними, оскільки підприємства впроваджують нові технології та модернізують виробництво. Методом скорочення такого безробіття буде впровадження програм перекваліфікації та перенавчання фахівців. Це дозволить привести вимоги, що ставляться до кваліфікації трудових ресурсів, у відповідність з реаліями сучасного виробництва.

3 крок

Складніше скоротити циклічне безробіття населення, пов'язану зі світовими кризовими і застійними явищами в економіці, коли спостерігається повсюдний спад виробництва. Для боротьби з нею необхідно створення умов для зростання попиту на товари, що призведе до зростання виробництва і створення нових робочих місць. Сюди ж можна віднести заходи по збільшення експортупромислових товарів і сільськогосподарської продукції, підтримку і заохочення інвестицій в реконструкцію підприємств, що підвищує конкурентоспроможність вироблених на них товарів.

4 крок

Методом скорочення безробіття є зниження пенсійного віку, але це можуть дозволити собі тільки країни з ефективною економікою, оскільки це тягне за собою додаткове навантаження на видаткову частину бюджету. Одним з дієвих методів є створення умов для зростання самозайнятості, коли населенню надається можливість відкривати власну справу і створювати нові робочі місця.
Відео по темі
ЩЕ ПОЧИТАТИ