Проекти планування території: планування, розробка, підготовка та затвердження

Планування території - найважливіша складова містобудівної діяльності. На основі готових проектів інженери, архітектори і будівельники виконують межування земельних ділянок, встановлюють межі і визначають зони, в рамках яких будуть споруджуватися об’єкти того або іншого типу. Правильно складена документація в результаті дозволяє раціонально використовувати регіональні ресурси. Зокрема, проекти планування території формуються з урахуванням екологічних, економічних і кліматичних умов конкретної місцевості, що дає можливість забезпечення оптимальної організації життєдіяльності населеного пункту.

Цілі створення проекту

Головним завданням планування територіальних об’єктів є забезпечення стабільного розвитку регіону відповідно до містобудівних норм. В першу чергу фахівці визначають, в яких межах буде закріплена цільова територія. Це необхідна умова для подальшої деталізації та уточнення планувальної структури на конкретній місцевості. На наступному етапі виконується більш точний розподіл ділянок і зон вже в рамках наміченої території. Зокрема, визначаються сегменти для забудови, ділянки перетворення, лінії проходження транспортних комунікацій і т. д. Зачіпають проекти планування території та житлово-побутовий комплекс. Визначаються найбільш вигідні місця розміщення комунальних господарств та об’єктів соціально-культурного значення. Без спеціального планування житлових будинків, промислових будівель, інженерних споруд та дорожніх розв’язок з комунальною інфраструктурою неможливо реалізовувати завдання містобудівного плану, принципи якого базуються на забезпеченні комфортного і безпечного життя громадян.

проекти планування території

Планування території

Існує кілька етапів планування, які можуть виключатися або мінятися місцями по черговості в залежності від характеристик території. На першому етапі виконується стратегічний аналіз, метою якого є дослідження основних тенденцій потенційного розвитку місцевості. Визначаються напрямки і критерії оцінки майбутнього розвитку. На наступному етапі проводиться кластерний аналіз, який виділяє окремі зони в залежності від їх економічних даних. Наприклад, проект планування і межування території може являти собою план з кількома ділянками, розмежовані за функціональними ознаками. Це можуть бути промислові, сільськогосподарські, інфраструктурні та житлові зони, для яких будуть розраховуватися різні принципи розвитку. Також планування не обходиться без аналізу конкурентних, економічних і галузевих переваг конкретної території. Під них розраховуються і конфігурації розміщення лінійних об’єктів, і схеми розподілу комунікаційних мереж.

Види документації з планування

проект планування і межування території

Існує два основних документи, які розробляються в ході планування територій. Це безпосередньо проект планування і схема межування. У першому випадку наголос робиться на встановлення меж і в деяких випадках на визначення місць капітальної забудови. Наприклад, проект планування території з лінійним об’єктом може включати окремі розділи з зазначенням вимог до його будівництва і реконструкції. Але в принципі подібні дані можуть використовуватися в документації тільки за умови, що ні лінійний об’єкт, ні земля, на якій він розташований, не є муніципальною або державною власністю. Що стосується документації по межеванию, то в неї входить відповідний проект зі схемами і кресленнями виділення ділянок, дані про площу утворених земель і т. д.

Підготовка проектної документації

розробка проекту планування території

Цільовим об’єктом планування може виступати виділяється містобудівним проектом територія або один з елементів територіальної структури. При підготовці документів враховуються його характеристики, план межування, зональне розмежування і встановлені правила землекористування. Особливе місце на цьому етапі робіт буде займати геодезичний матеріал. На його основі виконується підготовка проекту планування території з графічною частиною. Наприклад, можуть використовуватися топографічні плани, цифрові карти і плани, допущені до застосування уповноваженими органами нагляду.

Матеріали обгрунтування проекту

проект планування території лінійного об'єкта

В даний пакет документів входять наступні матеріали:

  • Територіальна карта планувальної структури з відображенням меж міста або поселення.
  • Результати геодезичних вишукувань із зазначенням методів розробки.
  • Документи з обґрунтуванням зонування і розміщення об'єктів капітальної забудови.
  • Схеми розміщення об'єктів культурної спадщини, вулично-дорожніх мереж і т. д.

Важливо відзначити, що проекти планування території не обходяться і без сегментації будівельних об’єктів за поточним технічним станом. Виділяються ті ж лінійні об’єкти, будівлі, що підлягають знесенню та реконструкції, майданчики незавершеного будівництва. Вказуються в обгрунтуванні і заходи щодо захисту територій від пожежі та інших надзвичайних ситуацій.

Розробка проекту планування території

затвердження проекту планування території

Базова частина документа включає креслення із зазначенням червоних ліній. Таким чином виділяються федеральні межі території, зайнятої лінійними об’єктами. Також підкреслюються на кресленнях плановані і існуючі елементи містобудівної структури і зони будівництва капітальних об’єктів. Окремо до проектувальному рішення додаються матеріали з параметрами розвитку території. У цій частині вказується щільність забудови, її характеристики, регламентні межі і технічні дані про плановані об’єкти. Типи будівель можуть бути різними - житловими, суспільно-діловими, виробничими, культурними і т. д. Але незалежно від напрямку розвитку все проекти планування території повинні розроблятися з урахуванням характеристик транспортної, комунальної та соціальної інфраструктури. Як правило, дані кластери плануються відповідно до комплексної містобудівної програмою.

Узгодження і затвердження проекту

Підготовлені проектні документи перевіряються уповноваженими органами, які на підставі відповідності наданих матеріалів нормативам приймають рішення про затвердження або про відмову в прийнятті пакета. У другому випадку проект відправляється на доопрацювання. Зокрема, узгодження документів і їх перевірку можуть виробляти органи місцевого самоврядування та галузева комісія. Але в обох випадках затвердження проекту планування території здійснюється тільки після публічних слухань. Комплексні документи з планами межування і планувальними рішеннями стверджує глава місцевої адміністрації.

Висновок

підготовка проекту планування території

На відміну від містобудівних концепцій розвитку регіонів і муніципальних територій, місцевий план планування є точковим і практичним засобом досягнення поставлених стратегічних завдань. Але і в цьому випадку неможливо розглядати цільову область як автономну і замкнуту. Навіть після розмежування проекти планування території не виключаються із загального плану розвитку регіонів. Фахівці розробляють ту ж транспортну і промислову інфраструктуру з розрахунком на оптимальну взаємодію господарських об’єктів з сусідніми регіонами. У той же час мають місце і локальні завдання, обумовлені виключно внутрішніми економічними, екологічними, соціальними та іншими характеристиками.ЩЕ ПОЧИТАТИ