Внесення запису до трудової книжки про сумісництво

Робота за сумісництвом є додатковою для працівника. Твір записи про сумісництво в трудовій книжці має деякі особливості в порівнянні з внесенням запису про основне місце роботи. Даний запис вноситися тільки при наявності бажання працівника за місцем основної роботи.
внесення запису до трудової книжки про сумісництво
Зовнішній сумісник повинен надати на основне місце роботи документ, який підтверджує здійснення трудової діяльності у іншого роботодавця. Таким документом може бути наказ про прийом на роботу, завірена копія даного наказу, виписка з зазначеного наказу, довідка про здійснення роботи за сумісництвом.
У внутрішнього сумісника немає необхідності в наданні роботодавцю будь-яких документів, які б підтверджували сумісництво. Адже саме на основному місці роботи вжеє наказ про прийом на роботу за сумісництвом, на підставі даного документа і вноситися запис до трудової книжки працівника.

2 крок

Разом з зазначеними документами працівник подає заяву на внесення запису в трудову книжку. Заява пишеться в довільній формі на ім'я керівника організації. У прохальною частини заяви можна вказати наступне формулювання: «Прошу внести в мою трудову книжку запис про здійснення трудової діяльності за сумісництвом в ТОВ« буддвір ». Копію наказу про прийом на роботу додаю ».

3 крок

На підставі зазначених документів необхідно внести запис до трудової книжки в розділ «Відомості про роботу»:
- проставте порядковий номер запису в графі 1;
- в графі 2 відобразіть дату прийому на роботу за сумісництвом;
- в графі 3 вкажіть посаду і структурний підрозділ ( при необхідності) сумісника;
- в графі 4 вказується документ-підставу прийому на роботу в якості сумісника, а також його номер і дата (наприклад, Наказ ТОВ «буддвір» про прийом на абот № 5від 21.01.2012).
Зверніть увагу
Видавати додатковий наказ про внесення запису в трудову книжку сумісника немає необхідності.
ЩЕ ПОЧИТАТИ